fb pixel

Ik ga verkopen! Met welke kosten moet ik rekening houden?

11-12-2017

Proficiat, je gaat je woning verkopen! Maar met welke kosten moet je rekening houden bij de verkoop van je woning?

In principe betaalt de koper de kosten. De koper zal

 • de registratierechten betalen
 • de BTW betalen in geval van nieuwbouw
 • de notariskosten betalen
 • de kosten van het hypotheekkantoor betalen

Hoewel de koper dus het merendeel van de kosten op zich neemt, zal je ook als verkoper instaan voor een aantal (beperkte) kosten bij de tekoopstelling van je eigendom:

 • Leveringskosten
 • Kosten van administratieve attesten
 • Kosten van de vastgoedmakelaar wanneer je je woning via een makelaar verkoopt

 

Leveringskosten

Je moet als verkoper aan allerlei wettelijke verplichtingen voldoen wanneer je je eigendom gaat verkopen. Daarom zal je bij de verkoop verschillende documenten en attesten nodig hebben. Alle kosten van deze documenten of alle kosten die verbonden zijn met de opzoeking van deze documenten worden leveringskosten genoemd.

Denk onder meer aan

 • de verkavelingsakte
 • de basisakte
 • de grondplannen en metingen
 • de stedenbouwkundige inlichtingen
 • de kadastrale stukken
 • de handlichtingskosten (= het schrappen van de bestaande hypotheek)

De notaris of de vastgoedmakelaar heeft bovenstaande informatie en documenten nodig om de onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) op te stellen.

 

Kosten administratieve attesten

Wanneer je je woning gaat verkopen heb je een aantal documenten nodig om je informatieplicht ten aanzien van de koper na te gaan. Zo moet je bij de tekoopstelling van je woning beschikken over

 • een bodemattest
 • een energieprestatiecertificaat (EPC)
 • een proces-verbaal van keuring van de elektrische installaties
 • een as-built attest (binnenkort)

Graag meer informatie over de documenten (en kosten) die nodig zijn bij de verkoop van je eigendom? Wij maakten een overzicht.

 

Ereloon van de makelaar

Wanneer je je woning wenst te verkopen via een makelaar, zal je hiervoor een ereloon betalen. Deze kost wordt vastgelegd wanneer je met je makelaar een contract afsluit.

Heb je nog geen makelaar ingeschakeld en wil je eerst te weten komen wat je eigendom waard is? Laat gerust eens vrijblijvend en kosteloos uw woning bij ons schatten. Wij hechten veel belang aan een correcte waardbepaling. Dankzij de ervaring en expertise van onze medewerkers kunnen we u een uitgebreid schattingsverslag leveren.

 

Je woning verkopen voordat de hypotheek is afgelost

Ga je je woning verkopen, maar is de hypothecaire lening nog niet afgelost? Dan kan je om een herziening van je woonlening vragen. In dit geval heb je twee mogelijkheden:

 • De hypotheek overdragen op de nieuwe woning:
  • Voordeel: je bent de kredietgever geen wederbeleggingsvergoeding verschuldigd;
  • Voordeel: er zijn slechts beperkte bijkomende kosten verbonden aan de overdracht, aangezien de eerste hypothecaire inschrijving niet geschrapt moet worden en er geen nieuwe hypotheek afgesloten moet worden.
 • Je hypothecaire lening vervroegd terugbegtalen:
  • Voordeel: indien je gebonden bent aan een hypothecaire lening met een hoge rente, kan deze door vervroegde terugbetaling stopgezet worden;
  • Nadeel: een nieuwe hypothecaire lening brengt bijkomende kosten met zich mee, waaronder registratierechten, inschrijvingskosten en notariskosten.

Ga bij je kredietgever na wat de kosten zijn van een overdracht en een vervroegde terugbetaling van je hypothecaire lening. Op die manier kun je beide opties vergelijken en een keuze maken.

 

Je woning verkopen binnen 5 jaar na aankoop - de meerwaardebelasting

Verkoop je je eigendom binnen de vijf jaar nadat je het zelf aangekocht hebt? Dan zal je een belasting van 16,5% op de meerwaarde moeten betalen. Deze meerwaardebelasting wordt berekend op het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs, verhoogd met de werkelijke kosten van de aankoop (notariskosten) of met een forfaitair kostenpercentage van 25%.

Verkoop je een geschonken huis? Dan moet je rekening houden met een meerwaardebelasting als extra kost wanneer je het huis opnieuw verkoopt binnen een termijn van drie jaar ná de schenking en binnen vijf jaar ná de datum van aankoop door de schenker.

Je moet als verkoper geen rekening houden met deze belasting wanneer

 • dit voor minstens 12 maanden voorafgaand aan de verkoop jouw gezinswoonhuis was
 • je het eigendom geërfd hebt
 • de woning toebehoort aan minderjarigen
 • de woning onteigend wordt

 

Je woning verkopen binnen 3 jaar na aankoop - klein beschrijf

Heb je je woning gekocht met klein beschrijf en heb je bij aankoop dus slechts 5% in plaats van 10% registratierechten betaald? Dan moet je in principe minstens 3 jaar in je huis of appartement blijven wonen vooraleer je deze verkoopt.

Wil je je woning binnen 3 jaar na aankoop toch opnieuw verkopen? Dan zal je 5% extra registratierechten moeten betalen en een boete. Verhuren is geen oplossing, aangezien je in het bevolkingsregister op het adres moet ingeschreven blijven.

Heb je bij de aankoop van je woning of appartement gewoon 10% registratierechten betaald? In dat geval kun je op elk moment je woning verkopen en moet je geen 3 jaar op hetzelfde adres blijven wonen

 

Zit je met andere vragen? Aarzel zeker niet om ons te contacteren, wij adviseren u graag! advies@deboerenpartners.be