De Boer en Partners | Nieuws | Het asbestattest

Het asbestattest

Vastgoedweetjes
20 november 2022
Is het verplicht om bij de verkoop van je woning een asbestattest te voorzien? Klik en ontdek wat er komt kijken bij zo’n inventarisatie.

Er is de laatste tijd al heel wat geschreven over het asbestattest. Maar welke eisen stelt de Vlaamse overheid bij haar strijd tegen asbest? Is het asbestcertificaat wettelijk verplicht? Vanaf wanneer heb je een asbestattest nodig als je je woning wilt verkopen? 

Wat is het asbestattest?

In het kader van het Vlaamse asbestafbouwbeleid werd het asbestcertificaat in het leven geroepen. Het asbestattest is een inventaris waar alle plekken in een woning met asbest in kaart worden gebracht. Op basis van deze inventarisatie ontvang je een uniek asbestattest voor je gebouw. 

In zo’n attest staat ook beschreven:

●    wat de staat is van het asbest;
●    welke oplossingen tot de mogelijkheden behoren;
●    hoe je asbest op een veilige manier kan verwijderen;
●    in welk tijdsbestek het asbest verwijderd moet worden. 

Op deze manier is de koper altijd op de hoogte van de eventuele aanwezigheid van asbest en wat de volgende stappen zijn. 

Door wie wordt een asbestattest uitgereikt?

Het asbestattest- of certificaat wordt uitgereikt door de OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Hiervoor moet je een beroep doen op een erkend asbestexpert. Enkel een deskundige kan zo’n attest opstellen. 

Het asbestattest wordt na uitreiking gekoppeld aan je woningpas, een digitaal paspoort voor je woning. 

Is het asbestattest wettelijk verplicht? 

Vanaf 23 november 2022 is een asbestcertificaat verplicht wanneer je je woning verkoopt als die gebouwd werd voor 2001. De bedoeling van deze maatregel is om Vlaanderen asbestveilig te maken tegen 2040.

En wat met verhuren? Als eigenaar van een verhuurpand ben je verplicht om een kopie te bezorgen aan de nieuwe huurders als je over een asbestattest beschikt. 

Voor woningen gebouwd na 2000 is een asbestattest niet verplicht, omdat het gebruik van asbesthoudende materialen toen al verboden werd. Bij twijfels kan je altijd het postinterventiedossier raadplegen. Dat is verplicht voor gebouwen gebouwd of verbouwd vanaf 1 mei 2001.

Hoe wordt een asbestattest uitgevoerd? 

Een asbestattest wordt per definitie altijd niet-destructief uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er enkel wordt geïnventariseerd welke materialen een risico vormen bij dagelijks gebruik van het gebouw. Met andere woorden, er worden geen wanden of materialen beschadigd of opengebroken tijdens een asbestinventarisatie. 

Wat is het nut van een asbestattest?

Asbesthoudende materialen zijn niet duurzaam. Na verloop van tijd komen de asbestvezels los en vormen ze een bedreiging voor de gezondheid. Long-, longvlies- en buikvlieskanker zijn de meest voorkomende aandoeningen.

Asbestvezels kunnen dus best klein worden en lang aanwezig blijven in een gebouw. Het is daarom erg belangrijk dat er wordt ingezet op asbestvrije en -veilige gebouwen. 

Graag wat meer informatie rond het aanvragen van een asbestattest? Contacteer ons dan, wij helpen je graag verder.