De Boer en Partners | Nieuws | Fiscale stimulansen voor...

Fiscale stimulansen voor vastgoed: Een overzicht

Financieel
21 juni 2024

Het kopen of renoveren van een huis of appartement biedt niet alleen de voldoening van een eigen plek, maar vaak kan je genieten van diverse fiscale gunstmaatregelen. Naast de verplichtingen die renovaties met zich meebrengen, zijn er ook tal van steunmaatregelen van de overheid voor woningkopers.


1. Verlaagd verkooprecht voor eigen woning
Bij de aankoop van uw enige en eigen woning geldt sinds 1 januari 2022 een verlaagd tarief van 3 procent registratiebelasting in Vlaanderen.

De voorwaarden zijn:

  • Het moet om een woning of appartement gaan (geen bouwgrond).
  • U moet de volledige eigendom verwerven.
  • U moet binnen drie jaar uw domicilie vestigen op het adres van de woning of appartement.
  • U mag niet voor 100 procent eigenaar zijn van een andere woning, appartement of bouwgrond. Als dat wel het geval is, moet u deze binnen twee jaar verkopen om in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief.

Het tarief kan verder verlaagd worden tot 1 procent bij een ingrijpende energetische renovatie of herbouw van de woning. Hiervoor moet binnen zes jaar een EPB-aangifte worden ingediend die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Voor bescheiden woningen (maximaal 220.000 euro, of 240.000 euro in bepaalde kernsteden en de Vlaamse Rand van Brussel) is er een extra korting van 2.800 euro bij een verkooprecht van 3 procent, of 960 euro bij een verkooprecht van 1 procent.

2. Verlaagd btw-tarief bij sloop en heropbouw
Het afbreken en heropbouwen van een woning op hetzelfde perceel kan onder specifieke voorwaarden genieten van een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op:

  • Een bouwheer (natuurlijk persoon) die zijn enige en eigen woning (maximaal 200 m² bewoonbare oppervlakte) laat heropbouwen, en die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
  • Een particulier of rechtspersoon die een woning heropbouwt voor sociale verhuur gedurende minstens vijftien jaar.

De federale regering heeft aangekondigd dat ook professionele investeerders, zoals bouwontwikkelaars, die panden slopen en heropbouwen voor verhuur op lange termijn, in de toekomst van het verlaagde tarief kunnen profiteren. Het wetsontwerp werd goedgekeurd op 22 maart 2024. Het is nog niet duidelijk wanneer de maatregel effectief ingaat.  Deze woningen moeten dan minstens vijftien jaar worden verhuurd aan één of meerdere achtereenvolgende particuliere huurders, en deze huurder zal er zijn domicilie moeten vestigen. 

Bouwheren moeten een verklaring naar de fiscus sturen ter bevestiging dat aan de voorwaarden is voldaan. Een afschrift van deze verklaring moet aan de aannemers worden overhandigd.

3. Verlaagd btw-tarief voor renovaties
Renovaties aan woningen ouder dan tien jaar kunnen tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent worden uitgevoerd, inclusief werken zoals isolatie, vernieuwing van centrale verwarming en installatie van zonnepanelen. Enkel renovatiewerken door een erkende aannemer komen in aanmerking. Doe-het-zelvers betalen het normale tarief van 21 procent op materialen. Als de renovatiewerken te ingrijpend zijn en het karakter van nieuwbouw aannemen, geldt het btw-tarief van 21 procent, tenzij het gaat om sloop en herbouw.

4. Verlaagd btw-tarief voor warmtepompen
Plaatst u in 2024 een warmtepomp? Dat kan nog steeds tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent, zelfs als uw woning minder dan tien jaar oud is. De regeling, die eind 2023 zou aflopen, is met een jaar verlengd. Voor woningen ouder dan tien jaar geldt sowieso het verlaagde tarief van 6 procent voor renovaties.

Tot 31 december 2023 gold het verlaagde btw-tarief van 6 procent ook voor de levering en installatie van zonnepanelen en zonneboilers. Deze maatregel is nu geschrapt. Wie in 2024 zonnepanelen of een zonneboiler op een woning jonger dan tien jaar plaatst, betaalt 21 procent btw. Voor woningen ouder dan tien jaar blijft het verlaagde tarief van 6 procent van toepassing.

5. Vermindering onroerende voorheffing
Jaarlijks betalen mensen die ene huis bezitten, in erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben, onroerende voorheffing. Dit bedrag hangt af van meerdere factoren zoals het kadastraal inkomen, een indexeringscoëfficiënt, basisheffing, opcentiemen en eventuele kortingen.

Onder bepaalde voorwaarden kan de onroerende voorheffing tijdelijk – gedurende vijf jaar – worden verminderd. Dit geldt bijvoorbeeld voor energiezuinige woningen met een laag E-peil.

De vermindering is mogelijk voor nieuwbouw, verbouwingen gelijkgesteld aan nieuwbouw en energetische renovaties, afhankelijk van het E-peil en de aanvraagdatum van de omgevingsvergunning. Andere factoren die een vermindering kunnen opleveren zijn gezinsbijslaggerechtigde kinderen, gezinsleden met een handicap, bescheiden woningen en sociale verhuur.

Deze stimulansen bevorderen niet alleen de aankoop en renovatie van vastgoed, maar dragen ook bij aan duurzame ontwikkelingen binnen de vastgoedsector.

Mocht u nog vragen hebben na het lezen van dit artikel, stuur dan een mail naar advies@deboerenpartners.be en wij helpen u graag verder.
 

Gratis schatting