De Boer en Partners | Nieuws | Kadastraal inkomen en onr...

Kadastraal inkomen en onroerende voorheffing

Vastgoedweetjes
30 juli 2022

We krijgen regelmatig vragen over het Kadastraal Inkomen en de Onroerende Voorheffing van een eigendom. Veel kopers zijn verrast dat ze het Kadastraal Inkomen niet moeten betalen, maar wel de Onroerende Voorheffing. Maar dit is goed nieuws, aangezien de Onroerende Voorheffint veel lager ligt. Maar wat hebben deze 2 met elkaar te maken? Wij leggen het graag kort uit.

Onroerende Voorheffing (OV)

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse Vlaamse belasting op onroerende goederen die in het Vlaams Gewest liggen. Het wordt berekend op basis van het kadastraal inkomen. Onroerende goederen zijn gronden, gebouwen en sommige soorten van bedrijfsuitrusting ("materieel en outillage").

Wat is het Kadastraal Inkomen (KI)?

Het kadastraal inkomen (KI) is geen reëel inkomen, maar een fictief netto huurinkomen dat aan elk onroerend goed (gebouwen, gronden,...) wordt toegekend, ook al wordt het niet verhuurd.

Het is het gemiddeld normaal netto inkomen dat het eigendom zou opbrengen tijdens 1 jaar aan zijn eigenaar, en geeft dus een indicatie van de waarde van het onroerend goed. 

Het (geïndexeerde) kadastraal inkomen vormt de basis van:

  • de inning van de onroerende voorheffing
  • de bepaling van het onroerend inkomen waarop u belast wordt in de personenbelasting. 

Hoe wordt het Kadastraal Inkomen (KI) bepaald?

Het kadastraal inkomen komt overeen met het jaarlijks netto-huurinkomen dat u in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen, mocht u het toen verhuren. Dit wordt jaarlijks geïndexeerd om de huidige waarde van het onroerend goed te bepalen. De vaststelling van het kadastraal inkomen (KI) van de onroerende goederen in België, gebeurt door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (Kadaster) van de Federale overheidsdienst Financiën.

Hoeveel bedraagt het Kadastraal Inkomen (KI) van mijn eigendom?

Het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen kunt u terugvinden:

  • op uw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing & de personenbelasting
  • door aan te melden op Mijn Dossier van de Vlaamse Belastingdienst en daar in de rubriek Onroerende Voorheffing de detailgegevens van het laatste kohierartikel open te klikken
  • door aan te melden op MyMinfin van de federale overheidsdienst Financiën en daar de gegevens van uw onroerende goederen op te vragen in de aankoopakte van uw woning
  • op de betekening van het kadastraal inkomen die u van het kadaster kreeg, bij nieuwbouw of na een renovatie
  • door het na te vragen bij de plaatselijke afdeling van het kadaster 

Kortom, het Kasastraal Inkomen (KI) resulteert dus in een jaarlijks te betalen Onroerende Voorheffing.

Heb je meer vragen over dit onderwerp? Contacteer ons via advies@deboerenpartners.be