fb pixel

onroerend goed - gesplitste aankoop

17-05-2017

onroerend goed - gesplitste aankoop


 

Wanneer ouders een (tweede) woning aankopen en hun kinderen willen vrijwaren voor erfbelasting, kunnen ze gebruik maken van een interessante techniek van succesieplanning. De aankoop van zo'n woning kan dan opgesplitst worden in vruchtgebruik en blote eigendom.

De ouders verwerven dan het vruchtgebruik en het kind/de kinderen de blote eigendom. De ouders kunnen het onroerend goed bewaren, verhuren en beheren. De kinderen hebben de zekerheid dat bij het overlijden van de ouders het onroerend goed hen automatisch in volle eigendom toekomt vrij van erfbelasting. De omschakeling van de blote tot volle eigendom, de aanwas genoemd, verloopt immers onbelast. Vaak ontbreekt het de kinderen aan financiële middelen voor een aankoop van de blote eigendom. Die middelen kunnen dan door de ouders geschonken worden.

 

Die schenking aan de kinderen moet "geregistreerd" worden. Een belastingsvrije bankgift, of een schenking voor een buitenlandse (BV. Nederlandse) notaris die niet geregistreerd wordt, komt niet in aanmerking. De belastingsdienst aanvaardt een dergelijke onbelaste aanwas niet in alle gevallen. Volgens Vlabel (Vlaamse Belastingsdienst) blijft de aanwas enkel onbelast indien men kan aantonen dat de kinderen schenkbelasting hebben betaald op de schenking. Dit standpunt dateert van 2003. Werd de schenking niet geregistreerd en werd er geen schenkbelasting over betaald, is steeds erfbelasting verschuldigd over de latere aanwas naar volle eigendom. Als laatste puntje voegde vlabel er in juni 2015 aan toe dat het moet gaan over een "voorafgaande" schenking, dus een schenking voorafgaand de aankoop.

 

Heeft u vragen over dit vastgoedweetje? Wij helpen u graag verder via advies@deboerenpartners.be 

Bron: B&R