fb pixel

Gedaalde registratierechten en meeneembaarheid

05-01-2021

In het verleden betaalde je bij de aankoop van een woning voor het zogenaamde ‘klein beschrijf’ en ‘groot beschrijf’ afzonderlijke registratierechten. Dat is niet meer het geval, want onlangs zijn de registratierechten bij de aankoop van een woning ook nog eens gedaald van 7% naar 6%. Wanneer je bovendien snel na een eerste aankoop een nieuwe woning of bouwgrond koopt, is het mogelijk om (een deel van) je registratierechten terug te vorderen. We leggen je even uit hoe dat zit. 

Registratierechten bij het kopen van een huis

Wanneer je in het verleden een woning kocht moest je 10% registratierechten betalen. Dat is onlangs gedaald naar 7%, en nu naar 6%. Als je woning bovendien een beschermd monument is, betaal je maar 1% registratierechten. 

Voorwaarde is wel dat dit je ‘enige eigen woning is’. Voor eigenaars van een tweede verblijf gelden er weer andere regels. 

Eén van de voorwaarden is wel dat je je domicilie zo snel mogelijk in orde brengt, en dat vanaf de notariële akte is verleden. Dat is in sommige gevallen lastig, zeker als je nog grote renovatiewerken moet uitvoeren. 

Daarom werd de termijn waarbinnen je je domicilie in orde moet brengen opgetrokken:

-    Van twee naar drie jaar bij de aankoop je woning;
-    van twee naar vijf jaar bij de aankoop van je woning, die ook geregistreerd is als een beschermd monument.

Wist je dat ook de btw die je betaalt bij heropbouw verlaagd is? Lees er hier alles over. 

Koop je een tweede huis binnen een bepaalde termijn? Dan zal je kunnen genieten van de meeneembaarheid van de registratierechten. 

Meeneembaarheid van registratierechten

Als je binnen een termijn van twee jaar nadat je een woning of bouwgrond hebt gekocht een nieuwe aankoop doet, kunnen de registratierechten die je reeds de eerste keer hebt betaald in rekening worden gebracht bij de tweede aankoop. 

De voorwaarden hierbij zijn wel:

-    dat je het als natuurlijke persoon koopt (dus niet als vennootschap of vzw);
-    er wel degelijk verkooprechten zijn betaald bij de eerste aankoop;
-    beide woningen of bouwgronden in het Vlaams Gewest liggen;
-    de verkoop zuiver is: er moet dus een echte prijs zijn betaald; 
-    er niet meer dan 12.500 euro in rekening kan worden gebracht. 

De Vlaamse Overheid onderscheidt twee soorten meeneembaarheid: door teruggave of door verrekening. 

Meeneembaarheid door teruggave
De voorwaarden voor meeneembaarheid door teruggave zijn:

-    dat de nieuwe woning of bouwgrond wordt aangekocht voor de eerste woning verkocht is;
-    dat je hoofdverblijfplaats in de laatste 18 maanden in die eerste woning stond geregistreerd;
-    dat je oude woning moet worden verkocht binnen de twee jaar na de aankoop van de tweede woning. Is je tweede aankoop een bouwgrond? Dan is de termijn vijf jaar;
-    dat je binnen de twee jaar je hoofdverblijfplaats hebt in je nieuwe woning. Gaat het om een bouwgrond? Dan is de termijn vijf jaar. 

Meeneembaarheid door verrekening
Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

-    je nieuwe woning of bouwgrond is gekocht na de verkoop van je eerste woning;
-    je hebt in de laatste 18 maanden je hoofdverblijfplaats gehad in de de eerste woning;
-    je hebt binnen de twee jaar na aankoop van je eerste woning je tweede woning of bouwgrond gekocht;
-    je moet binnen de twee jaar je domicilie plaatsen op de nieuwe woning, en binnen de vijf jaar als het om een bouwgrond gaat. Je moet beginnen rekenen vanaf de datum van de registratie van je authentieke akte. 

 Heb je nog vragen voor ons, of kunnen we je helpen bij het (ver)kopen van je woning? Neem gerust contact met ons op via advies@deboerenpartners.be