fb pixel

Je woning verhuren: wat met het conformiteitsattest?

05-09-2019

Wanneer je een woning of een (studenten)kamer verhuurt in het Vlaamse Gewest, dan moet deze voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen.

Om je huurder ervan te overtuigen dat jouw huurwoning of kamer aan deze kwaliteitseisen voldoet, kan je bij de gemeente een conformiteitsattest aanvragen.

Wat is een conformiteitsattest?

Een conformiteitsattest levert aan potentiële huurders het bewijs dat je huurwoning of studentenkamer voldoet aan de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode. Je huurwoning of studentenkamer is met andere woorden dus geschikt of bewoonbaar verklaard.

De minimale veiligheids- en kwaliteitseisen van de Vlaamse Wooncode

Hieronder vind je de minimale veiligheids- en kwaliteitseisen terug waaraan je woning of kamer moet voldoen:

  • Veiligheids-en gezondheidsnorm: de huurwoning/-kamer en gemeenschappelijke delen van het gebouw moeten veilig en gezond zijn. Zo mogen er o.a. geen brandgevaar of risico’s op CO-vergiftiging zijn.
  • Woonkwaliteitsnorm: de woning of de kamer moet goed toegankelijk zijn en op een natuurlijke manier verlucht en verlicht kunnen worden. Er moet ook een goed werkende gootsteen, toilet en bad/douche met koud en warm water aanwezig zijn.
  • Bezettingsnorm: in de woning of kamer mogen maar een bepaald aantal mensen wonen. Het aantal wordt bepaald door de totale netto-vloeroppervlakte en het aantal woonruimten.
  • Rookmelder per verdieping: als het huurcontract na 1 januari 2013 is opgesteld, dan moet de woning of de verhuurde ruimte een rookmelder hebben per verdieping.

Per vastgesteld gebrek krijg je een bepaald aantal strafpunten. Vanaf 15 strafpunten is je woning ongeschikt. Wanneer de woning ook een veiligheids- en gezondheidsrisico met zich meebrengt, is het sowieso onbewoonbaar.

Scoor je minder dan 15 strafpunten en is er geen sprake van een veiligheids- of gezondheidsrisico? Dan kan je voor jouw huurwoning of studentenkamer een conformiteitsattest aanvragen.

Is een conformiteitsattest verplicht?

Het conformiteitsattest is over het algemeen niet verplicht bij het verhuren van een woning.

Hierop gelden echter twee uitzonderingen:

  1. De gemeente kan het conformiteitsattest verplichten via het gemeentelijk reglement;
  2. Je woning werd in het verleden reeds ongeschikt- en/of onbewoonbaar verklaard.

Je neemt dus het best contact op met de desbetreffende gemeente om na te gaan of je verplicht bent om de woning te laten onderzoeken.

Hoe lang is het confirmiteitsattest geldig?

Het conformiteitsattest is tien jaar geldig, ook na verkoop van de woning.

Enkel in de volgende gevallen vervalt het conformiteitsattest automatisch vroeger:

  1. Je voert ingrijpende renovatiewerken uit.
  2. Je ontvangt een ongeschiktheids- of onbewoonbaarheidsverklaring.
  3. Er staat op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld.

De aanvraag van het conformiteitsattest

Het conformiteitsattest vraag je aan bij de gemeente waar de huurwoning gelegen is. De burgemeester spreekt zich binnen 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een gemeentelijke woningcontroleur. Wanneer dit niet binnen 60 dagen gebeurt, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling woningkwaliteit van Wonen- Vlaanderen.

Wat kost een conformiteitsattest?

De kostprijs van het conformiteitsattest is € 62,50 per woning. Bij kamerwoningen wordt er €12,50 per kamer bijgeteld (tot een maximum van € 1.250,00).

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel? Aarzel dan niet en neem contact met ons op via advies@deboerenpartners.be